Anbringelse i egen bolig

Tilbuddet er til unge (16-23 år), der af den ene eller anden grund ikke kan bo hjemme. Curana har i øjeblikket 2 boliger til rådighed. ​​I samarbejde med den unge og kommunen lægger vi en plan for forløbet med fokus på job, uddannelse og personlig udvikling.

Vi arbejder bevidst med at have fokus på den unges stærke sider og støtter op om de svage. Derfor vil støtten bære præg af positiv anderkendelse, råd og vejledning, så den unge lære at tage ansvar for beslutninger i sit eget liv.

Vi hjælper med at lave en struktur, der er tilpasset den unge, så han/hun får et overblik og følelsen af at mestre et begyndende voksenliv.

Der er telefonisk døgndækning 365 dage om året, hvis der skulle opstå et akut behov for hjælp.

Lov om social service § 52, stk. 3, nr. 7

eller § 76,3 (Efterværn)