Familievejledning

Hele familien skal ofte inddrages for at opnå optimal effekt.

Vi har gennem mange år erfaret, at det ikke altid er nok at arbejde med den unge.

Ofte er det strukturen og sammenspillet i familie, der hindrer, at vi når helt i mål med det, der er beskrevet i handleplanen.

Mange gange sidder forældrene tilbage med personlige oplevelser og fastkørte handlemønstre, som de har svært ved at komme ud af.

Vi kan hjælpe med at skabe struktur, der er tilpasset familien, og vise nye veje i forældrenes veje til deres børn. Der vil i forløbet være en vekselvirkning mellem praktisk hjælp, råd og vejledning.

Vi kan støtte forældrene i kontakt til skole og daginstitution samt bidrag med kompenserende indsats.

Lov om social service § 52, stk. 3, nr. 3