Kontaktperson

I samarbejde med den unge og socialrådgiveren vil vi have fokus på job, uddannelse og de relationer, den unge har til andre mennesker, og ikke mindst den unges familie.

Vi forbereder den unge til et voksenliv med alle de udfordringer, der er.

Vi støtter op om, at de tager ansvar og er aktive medspillere i deres eget liv og arbejder på at optimere den unges eget netværk. Vi går sammen med den unge, ved siden af, bagved, men aldrig foran. Vi vil have daglig kontakt til den unge, og vores telefon er aldrig slukket.

Vores mål for den unges udvikling og selvstændighed er, at han/hun er klar og tryg til at "stå på egne ben" efter relativ kort tid med os som støttekontaktpersoner.

Vi ser det som vores fornemmeste opgave, at vi i den unges verden bliver mere og mere overflødige.

 

Lov om social service § 52, stk. 3, nr. 6