Overvåget samvær

Som samværskonsulent er det vores opgave, at støtte og hjælpe forældre til at opnå eller udvikle kontakten med deres barn/børn, som er anbragt udenfor hjemmet. 

Samværet kan foregå i forældrenes eget hjem, i lokaler som Kommunen finder, eller hos plejeforældrene. Hvis I har brug for at vi er behjælpelige med et lokale til samværet, så klarer vi også det.

Som samværskonsulent arbejder vi ud fra en samværsaftale, som familierådgiveren/socialrådgiveren har fastsat. 

Vi vil som samværskonsulent arbejde tæt sammen med forældrene om at skabe et positivt og trygt indhold i samværet, yde støtte og vejledning i henhold til de opstillende fokuspunkter i samværsaftalen, samt sikre at rammerne overholdes.

- Beskyttet samvær iht. § 71.1.

- Støttet samvær iht. § 71.2

- Overvåget samvær iht. § 71.3.