Resurseforløb

Hos Curana ser vi det som fornemmeste opgave at støtter op om målene i borgerens individuelle handleplan og  sagsbehandlerens beslutninger.

Vores indsats dækker bredt og omfatter ledige, borgere i resurse forløb, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, delvist raskmeldte, revalidender, fleksjobbere, førtidspensionister og unge, der starter på uddannelse. 

Vi har stort netværk og erfaring, med at skaffe praktikpladser, som passer til den enkelte borger. 

Vi ser det som vores opgave I samarbejde med borgeren at få bragt stabilitet og struktur ind i hverdagen og dermed styrke troen på personlig udvikling og mestring af eget liv og med et klart mål om at komme tættere på arbejdsmarkedet.

Vi kan hjælpe med at håndtere psykiske, sociale, misbrugs- og familiemæssige problemer. Vi kan yde støtte til fx håndtering af  sociale spilleregler eller hjælp til at komme op om morgenen for at møde til tiden, hjælp til at kontakte egen læge eller det kommunale jobcenter.

I arbejdet med andre mennesker er det vigtigt "at kende sin besøgstid" 

Det betyder at vores tilgang til arbejdet ikke er "et 9-16 job"

Vi er der når der er behov for det og når det giver mening i forhold til opgaven og borgerens situation.

Det kan både være søndag formiddag eller helligdag.