Støtteperson

Vi tilbyder støttepersoner til forældre, til anbragte børn.

Vi arbejder med forældrenes sorg, frustration og følelser, der er i forbindelse med en anbringelse.

Forberede, deltage og evaluere møder der vedrører anbringelsen, herunder støtte forældrene på statusmøder og hjælper med at "oversætte" det, der bliver sagt og skrevet om deres barn.

Giver forældrene vejledning om at varetage omsorgen bedst muligt i det fremtidige samvær. Fungerer som forældrenes bindeled mellem plejefamilie eller institution og forvaltningen.

Ved hjemgivelse arbejder vi med forældrene og den unge på at forberede dem på at blive en familie igen.

Vi arbejder konkret med at afstemme forventninger, håb og drømme hos begge parter.

Lov om social service § 54, stk. 2