Ungdomssanktion

Ungdomssanktionen er et alternativ til ubetinget fængselsstraf for unge mellem 15 og 18 år, som begår alvorlig kriminalitet.​

Ungdomssanktionen består af et struktureret, kontrolleret socialpædagogisk behandlingsforløb af to års varighed under tilsyn af de sociale myndigheder. Den unge tilknyttes en ungdomssanktions koordinator der følger og støtter den unge under hele forløbet.

Hos Curana kan vi varetage den koordinerende rolle i det 2 årige forløb.

Ungdomssanktionen koordinator §74a