top of page

Afdeling Løkkegravene

68756678_732258307228058_6454258951558004736_n.jpg

1

Pædagogisk tilgang

I afdelingen Løkkegravene på opholdsstedet Curana anvender vi en anerkendende tilgang, skræddersyet til at imødekomme de individuelle behov hos hver ung person. Vores metode er karakteriseret ved en følsom håndtering af de unge, med en fast tro på, at muligheder for positiv forandring opstår gennem interaktioner præget af værdighed og respekt.

Faciliteten er kendetegnet ved en høj grad af forudsigelighed, aftalebaseret samvær og en genkendelig daglig rutine, som bidrager til et trygt og stabilt miljø.

Interaktionen mellem beboerne og personalet er baseret på dialog og fælles aktiviteter, samtidig med at vi anerkender og respekterer behovet for privatliv og muligheden for at trække sig tilbage, hvilket er essentielt for den enkeltes ro og personlige rum.

Vores målgruppe omfatter unge i alderen 14 til 23 år, der har oplevet omsorgssvigt og står over for sociale samt psykiske udfordringer.

2

Hverdagen i Løkkegravene

Ledelsen, bestående af et lederpar, bor på stedet og opretholder en nærmest familiær kontakt med de unge. Dette unikke setup fremmer dybe relationer og sikrer, at de unge hovedsageligt interagerer med få voksne, hvilket styrker deres sociale færdigheder og følelse af tilhørsforhold. Tilpasning af opholdet til den enkeltes behov er central, med fokus på personlige udfordringer, familiebaggrund samt skole- og arbejdsforpligtelser. Dagligdagen bygger på gensidig respekt, med forventning om aktiv deltagelse i uddannelse eller arbejde.

Hjemmet praktiserer ikke traditionelle institutionelle rutiner som skiftende vagter eller fastsatte hjemkomsttider, men prioriterer i stedet holdbare, fleksible aftaler. Fælles ansvar for oprydning og åbenhed over for gæster, der bidrager positivt, er vigtigt. Vi værdsætter fællesskab og fejrer livets begivenheder, ofte med aktiviteter som sommerhusophold, restaurantbesøg og rejser i både ind og udland.

3

Beliggenhed

Opholdsstedet Curana er beliggende cirka 7 kilometer fra centrum af Odense og er etableret på en tidligere landbrugsejendom, der tilbyder rigelig med udendørs areal. Faciliteterne omfatter, udover de unges private værelser, et køkken samt opholds- og TV-stue.

Ejendommen er udstyret med en omfattende have, der inkluderer en bålplads, en pizzaovn, flere terrasser, samt et shelter til brug for udendørs overnatninger.

Til stedets fauna hører høns, udendørs katte, og i løbet af sommermånederne, to grise. Derudover råder stedet over en lade og et værksted, der giver mulighed for træarbejde og diverse småreparationer.

Transportforbindelserne til byen er gode, med en bybusafgang hver 20. minut fra et busstoppested beliggende ca. 1,5 kilometer fra opholdsstedet.

bottom of page