top of page

Afdeling Billeshave

Ildsted

1

Målgruppe

"Billeshave" repræsenterer et boligtilbud målrettet individer over 18 år, som endnu ikke er parate til at påtage sig ansvaret for en selvstændig bolig, men som er motiverede for at opnå de nødvendige kompetencer til dette. Tilbuddet fremstår som en sikker og understøttende ramme, hvor beboerne tilbydes vejledning i at organisere deres daglige liv, samtidig med at de opfordres til gradvist at øge deres selvstændighed. 

Målgruppen på Billeshave er yngre borgere som er kognitive og socialt udfordrede som følge af omsorgssvigt, gennemgribende udviklingsforstyrrelser eller psykiske vanskeligheder. 

Fælles for disse borgere forventes der at de har et behov for kontinuerlig, struktureret og stabile støtte i hverdagen for at videreudvikle sig og opnå færdigheder og selvstændighed til at eventuelt bo i egen bolig.

Udenfor målgruppen er borgere som har udadreagerende adfærd, som har et misbrug og/eller personfarlig kriminalitet.

2

Hverdagen på Billeshave

På Billeshave er det muligt at modtage assistance inden for en række områder, herunder men ikke begrænset til: vedligeholdelse af en regelmæssig døgnrytme, rengøringsopgaver, tøjvask, finansiel forvaltning, budgetlægning, digital postkasse (Eboks) og relaterede administrative funktioner. Desuden vil beboerne blive tilbudt vejledning i kulinariske færdigheder, fysisk velvære gennem motion samt støtte til at vedligeholde eksisterende eller at udforske nye fritidsinteresser. Faciliteten tillader engagement i et socialt fællesskab med andre beboere, engagement i personlige fritidsaktiviteter, samt muligheden for at værdsætte privatlivet på eget værelse.  Personalets tilstedeværelse er sikret på hverdage mellem kl. 15:00 og 21:00, samt i weekender og på helligdage fra kl. 12:00 til 18:00. Det er væsentligt at bemærke, at personale ikke er tilgængeligt i nattetimerne, men beboerne vil have adgang til et telefonnummer, som kan anvendes til at kontakte personalet uden for deres arbejdstid.

3

Beliggenhed

Huset ligger i Odense NV ca 9 kilometer fra Odense Centrum. 

Vi har 300 m2 med plads til 5 unge, store lyse værelser, stort værksted hvor man kan være kreativ, vedligeholde sin cykel, skøn gårdhave og græsplæne.

Dagligvarerbutikker, frisør, restauranter og apotek ligger få 100 meter fra vores hus.

 

Bus stoppestedet ligger tæt på, med afgang hver 20. minut. 

bottom of page